UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !Wybierz swoją kategorię:


Zgłoszenie do udziału w konkursie należy nadesłać w terminie do 20 kwietnia 2008 na adres:

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym,
Uniwersytet Warszawski,
ul. Żwirki i Wigury 93,
02-089 Warszawa

 

 
 
 
Organizatorami konkursów są: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym oraz CEMG Sp. zo.o.